Regulamin ośrodka

 1. Osoby przebywające na terenie ośrodka zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Osoby przebywające na terenie ośrodka podlegają obowiązkowi meldunkowemu. Zameldowania należy dokonać niezwłocznie po przybyciu.
 3. Opłatę za pobyt w ośrodku należy uiścić w dniu przyjazdu w trakcie zameldowania.
 4. Za każdy dzień pobytu pobierana jest opłata klimatyczna, której wysokość określona jest przez gminę Mielno.
 5. Za zagubiony klucz pobierana jest opłata w wysokości 50zł.
 6. Spóźniony przyjazd lub wcześniejszy wyjazd nie jest podstawą do zwrotu wpłaconych należności.
 7. Rezygnacja z zarezerwowanego pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconej zaliczki.
 8. Ceny za pobyt w ww. ośrodku są cenami umownymi.
 9. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie ośrodka w godzinach od 8.00 do 23.00.
 10. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie rzeczy osobistych Klienta w trakcie pobytu na wczasach.
 11. Za parkowanie samochodu na terenie ośrodka nie pobiera się opłaty. Właściciel nie odpowiada za szkody wyrządzone na placu parkingowym. Parkowanie na własną odpowiedzialność.
 12. Wczasowicz ponosi odpowiedzialność za powierzony mu sprzęt, który jest na wyposażeniu pokoju. Osoby wynajmujące, przed opuszczeniem ośrodka zobowiązane są do rozliczenia się z wyposażenia pokoju.
 13. Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie ośrodka oraz jego otoczenie ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.
 14. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci na terenie ośrodka.
 15. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach żelazekelektrycznych , grzałek i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 16. Przyjęcie skierowania i nie odesłanie go w terminie 7 dni od otrzymania jest równoznaczne z przyjęciem powyższych warunków.
 17. Na terenie ośrodka obowiązuje doba hotelowa od godziny 14.00 do 10.00 dnia następnego, oraz cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00.